Created with Raphaël 2.2.0

Staże i praktyki

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Współpracujemy z Politechniką Bydgoską , w ramach działań z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej. Celem naszej współpracy jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz produktowych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu

W naszej firmie uczniowie szkoły zawodowej odbywają praktyki związane z kierunkiem ich edukacji.

Dobro natury ma wysoką wartość

W trosce o dobro środowiska wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany ISO 14001. Kompleksowo zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska, ciągle podnosząc standardy ekologiczne.