Created with Raphaël 2.2.0

Internships and apprenticeships

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

We cooperate with Bydgoszcz University of Technology , in activities with the Faculty of Technology and Chemical Engineering. The purpose of our cooperation is to undertake joint research projects, search for innovative technological and product solutions.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu

We have established a consistent and well-functioning system of internal organization that allows us to raise our work standards. As a result, we are ISO 9001 certified.

Dobro natury ma wysoką wartość

W trosce o dobro środowiska wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany ISO 14001. Kompleksowo zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska, ciągle podnosząc standardy ekologiczne.