Created with Raphaël 2.2.0

Certyfikaty

Nasze działania są sprawne i usystematyzowane, na wszystkich etapach naszej pracy dbamy o jakość i środowisko co potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty.

Dla bezpieczeństwa żywności

Jako producent opakowań dla branży spożywczej działamy zgodnie z najlepszymi praktykami produkcyjnymi. Spełniamy szczegółowe wymagania w zakresie wykorzystania właściwych materiałów i stworzenia idealnych warunków do produkcji opakowań przeznaczonych do przechowywania żywności. Nasze praktyki potwierdzone są certyfikatem BRC Packaging.

W zgodzie ze standardami jakości

Stworzyliśmy spójny i dobrze funkcjonujący system organizacji wewnętrznej, który pozwala nam na podnoszenie standardów pracy. Dzięki temu posiadamy certyfikat ISO 9001.

poli_cert_2

Dobro natury ma wysoką wartość

W trosce o dobro środowiska wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany ISO 14001. Kompleksowo zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska, ciągle podnosząc standardy ekologiczne.

FSC_C172981_Promotional_with_text_Portrait_BlackOnWhite_r_6EUH2g (004)

Dla budowania odpowiedzialnej gospodarki surowcami pochodzenia leśnego

Korzystamy z systemu certyfikacji FSC. Świadczy on o tym, że drewno, z którego wytwarzany jest surowiec pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Certyfikat ten umożliwia również kontrolę przepływu surowca w łańcuchu dostaw.