Created with Raphaël 2.2.0

Środowisko

Swoje wyroby produkujemy świadomie, wiedząc że wymaga to dobrej organizacji, przemyślanych inwestycji oraz zaawansowanej technologii. Termoformowanie tworzyw sztucznych to czysty proces, nie wydzielają się podczas niego żadne szkodliwe dla organizmu gazy czy pyły. Poli prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarowania odpadami. W naszym Dziale Recyklingu ażur poprodukcyjny tworzyw polimerowych jest sortowany, mielony i następnie wykorzystywany przez naszych dostawców jako surowiec do produkcji regranulatu lub folii.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE SUROWCA

w celu zminimalizowania ażuru poprodukcyjnego poprzez optymalizację projektów i właściwą kalibrację maszyn

PRODUKCJA Z TWORZYW POLIMEROWYCH

będących trwałym, lekkim i niskoemisyjnym materiałem nadającym się do recyklingu

RECYKLING

własne młyny pozwalają nam na wytworzenie płatków nadających się do ponownej produkcji regranulatu lub folii

OŚWIETLENIE LEDOWE FIRMY PHILIPS

użycie we wszystkich pomieszczeniach zarówno biurowych jak i produkcyjnych oświetlenia ledowego firmy Philips minimalizującego zużycie energii elektrycznej

BADANIE MIGRACJI

dające pewność, że żadne szkodliwe związki nie przedostają się z naszych opakowań do żywności