Created with Raphaël 2.2.0

RYNKI

Nasze produkty wysyłamy do 30 krajów świata między innymi w Europie, Ameryce i Azji, aby ostatecznie trafiły one do konsumentów na całym świecie.

Targi Interpack w Düsseldorfie 04 – 10.05.2023 r.

Targi Interzum w Kolonii 09 – 12.05.2023 r.

Projekt pt. „Promocja marki Poli poprzez rozwój aktywności eksportowej na rynkach zagranicznych” współfinansowany jest w ramach Funduszu Eksportowego – granty dla MŚP z województwa
kujawsko-pomorskiego. Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.