Created with Raphaël 2.2.0

Zrównoważony produkt

W naszej koncepcji tworzenia nowych rozwiązań dużą wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. Współpracując z klientami staramy się stworzyć wspólną wartość, dbając o jak największą efektywność ekonomiczną wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Podejmowane przez nas działania koncentrują się na:

  • użyciu materiałów pochodzących z recyklingu
  • korzystaniu z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł potwierdzonych certyfikatem FSC
  • optymalizacji produkcji, mającej na celu zwiększenie jej efektywności poprzez minimalizację zużycia materiału
  • tworzeniu produktów o dużej trwałości, co pozwala na długotrwałą ich obecność i użytkowanie przez docelowego klienta
  • przetwarzaniu ażuru poprodukcyjnego w celu użycia go do ponownej produkcji surowca
  • tworzeniu produktów nadających się do recyklingu, w ramach dążenia do osiągnięcia pełnej gospodarki obiegu zamkniętego
  • optymalizacji ekonomicznej i środowiskowej procesów produkcji