Created with Raphaël 2.2.0

Projekty

Ochrona ESD

Ochrona ESD (Electrostatic Discharge) oznacza ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W wyniku przepływu ładunków, następuje niepożądane zjawisko uszkodzenia modułów elektronicznych. W celu zapewnienia ochrony elementom elektronicznym, wykorzystuje się opakowania o odpowiednich właściwościach elektrostatycznych. Stosowanie opakowań wykonanych z surowców charakteryzujących się odpowiednimi parametrami rezystancji powierzchniowej, pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa komponentom elektronicznym na różnych etapach procesu montażowego oraz transportu.

W naszym portfolio znajdują się rozwiązania produktowe zapewniające ochronę ESD wrażliwym modułom. Wykorzystujemy materiały przewodzące, rozpraszające oraz antystatyczne. Są one zróżnicowane pod względem wartości rezystancji powierzchniowej wyrażonej w Ohm/ m².

Surowiec
Branża
Typ opakowania
Wykończenie